top of page

İADE POLİTİKASI

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 10 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
Web Sitesinden satin alınan ve belirli bi tarihte verilecek olan eğitimler, iade süresi dolmadan ifasına başlanan hizmetler ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve kullanılmış olan ürünler CAYMA HAKKI İSTİSNALARINDAN olup, işbu ürün ve hizmetlerde CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.
İade yapılan hizmetin faturası tüm nüshaları ile birlikte Unique Tasarım Mimarlık Tic. Td. Şti’nin, Altayçeşme Mah. Zeytin Dalı Sk. No:5A 34844 Maltepe/İstanbul adresine gönderilmediği taktirde iade işlemi yapılamamaktadır.
ALICI, ürünlerin ayıplı olması durumunda, siparişin iptalini veya ürünün aynısı ile değiştirilmesini talep edebilir.
Aşağıda sayılan iade seçenekleri dışında, para iadesi yapılmamaktadır. Üyelikler ve Eğitimler hizmeti satın alandan başkası tarafından kullanılamaz ve devredilemez. Unique Yoga’ nın Üyelik ve Eğitim şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.
İade Seçenekleri
İade işleminizi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek yapabilirsiniz;
Para İadesi: Satın almış olduğunuz hizmetinizi, ödeme tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ödeme ile ilgili belgeleri yukarıda belirtilen adrese gönderdiğiniz takdirde, hizmet bedeli kredi kartınıza veya banka hesabınıza aktarılır. Hizmeti belirli bir süre kullanmış olmanız halinde kullandığınız süreye karşılık gelen hizmet bedeli düşülerek geri kalan sürenin hizmet bedelinin iadesi tarafınıza gerçekleştirilecektir.
Başka bir üyelik paketi ile değiştirme: Satın almış olduğunuz hizmeti, üyelik süresi içerisinde, mevcut paketinize denk düşen başka bir hizmet ile değiştirebilirsiniz. İşbu değişim talebini Unique Yoga’ ya ilettiğiniz tarihten itibaren değerlendirmeye alınarak, programların kontenjanının müsait olması halinde onaylanabilir. Aksi halde mevcut hizmetinizden faydalanmaya devam etmeniz gerekmektedir. Bu sebep ile para iadesi istenemeyecektir.
Değişim ve İade Süreci
Satın almış olduğunuz hizmeti iade etme nedeninizi kısaca müşteri hizmetleri yetkilimize belirtiniz. Talebiniz işleme alınarak müşteri hizmetleri yetkililerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
Tüketici Hakları
Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
ALICIlar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICIlar tarafından ödenecektir. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICIlar sözleşmeyi sona erdirebilir.
Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE; ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER; Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde SATICI’nın anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE; Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın ALICInın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü
ALICI, sözleşme konusu mal / hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal / hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal / hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal / hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.
Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
Cayma Hakkı ve İstisnaları
ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten veya Ürünün satın alındığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini SATICI’ya, Site’nin iletişim bölümünde belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla bildirmek kaydıyla Sözleşme’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme/Ürünü iade etme hakkını haizdir.
14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üyenin/ALICI’nın Hizmeti/Stüdyoyu kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili hizmeti/stüdyoyu kullanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.
Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler [MSY m. 15(1)(g]. unique-yogastudio.com websitesinde satışa sunulan her türlü uzmanlık eğitimleri (Hamak yoga eğitmenlik eğitimi, 200 saat eğitmenlik eğitimi, uzmanlık eğitimleri, workshoplar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ileride de tanımlanabilecek tüm uzmanlık ve eğitim programları) de cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; ALICI tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve kullanılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler de cayma hakkının istisnaları arasında yer alan sözleşmelerdir. Bu ürünler unique-yogastudio.com websitesinde satışa sunulan ürünleri kapsamaktadır.
Her ne kadar Mesafeli Satış Yönetmeliği gereği yukarıda sayılan eğitim, hizmet ve ürünler cayma hakkının istisnası olsa ve tüketicinin satın almış olduğu işbu sayılan durumlarda cayma hakkı bulunmasa da; özel sebeplerle cayma zorunluluğu olanların öncelikle SATICI ile iletişime geçmeleri ve her özel durum çerçevesinde mümkün olabilecek bedel indirimi veya sonraki eğitimlere kayıt gibi çözümler için cayma şartlarının SATICI ile ALICI arasında müzakere edilmesi mümkündür. Böyle bir durumda dahi ilgili yönetmelik gereği SATICI’nın eğitim bedelini iade etmeme hakkı saklıdır.
Unique Tasarım Mimarlık Tic. Ltd. Şti.

bottom of page